(c) Mika Karhulahti 2006 - 2007

Kotisivu Ylös <Perusteita> <Perspektiivi> <Kuvanmuodostus> <Valo> <Muokkaaminen> <RAW> <Ihmiset> <Harmaasävyt> <Luontokuvaus> <Luova> +Tuunausta +Varmuuskopiointi +Albumisoftat +Puhdistaminen

Kuvat ruotuun virtuaalialbumeihin

Digillä kuvaamisessa on se mukava piirre, että kuvia ottaessa ei juuri tarvitse pohtia kehityksestä ja filmin ostamisesta syntyviä kustannuksia ja paperikuviksi voi teettää vain ne parhaat otokset. Digikuvia tuleekin näppäiltyä roppakaupalla, kun varsinainen kuvaaminen ei maksa mitään. Tämä mentaliteetti kuitenkin johtaa helposti siihen, että aktiiviharrastajan tietokoneen kiintolevy alkaa täyttyä kuvista huippunopeasti, eikä sen yhden tärkeän löytäminen kohta olekaan niin helppoa. Ongelmaan on kuitenkin olemassa lääke: albumiohjelmat.

Harrastajan edulliset vaihtoehdot

Windows XP:n käyttöliittymä toimii jo sellaisenaan kuvaselaimena johon saa halutessaan asentaa jopa tuen RAW-kuville, mutta markkinoilla on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat monipuolisempia toimintoja pelkkään resurssienhallintaan verrattuna. Selailun lisäksi on hyödyllistä, että kuvia voi luokitella, varmuuskopioida ja hakea tietokannasta esimerkiksi aihepiirin perusteella. Useimmiten digikameran mukana tuleekin jonkinlainen kuvaselain.

Ohjelmat kuten ACDSee, Paint Shop Photo Album ja Thumbs Plus sekä ilmaiset Photoshop Album Starter Edition ja Picasa 2 muiden muassa tarjoavat mahdollisuuksia organisoida kuvia monella tapaa. Kussakin selailuohjelmassa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta eroja kuluttajatason tuotteissa on hyvin vähän, joten tässä yhteydessä keskitytään lähinnä ilmaisiin Photoshop Albumiin ja Picasa 2:een. Windowsissa operoivalle Raw-kuvaajalle valinta noiden kahden välillä onkin sitten helppo, sillä Googlen ilmainen Picasa 2 on myös yksi harvoista Raw-tiedostoja tukevista ohjelmista. Lisäksi Googlen osaaminen tietokanta- ja hakukonepuolella näkyy, sillä Picasan etuna on sen nopeus verrattuna suurimpaan osaan muista vaihtoehdoista.

Kuvamassojen organisointi

Lähes kaikki albumiohjelmat tarjoavat mahdollisuuden merkitä kuvia erilaisilla avainsanoilla, joiden avulla kuvien hallinnointi helpottuu. Avainsanojen valitsemiseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä huonosti valittuina ne pikemminkin hidastavat kuin nopeuttavat haluttujen kuvien löytämistä. Tietokanta-ajattelusta on tässä suhteessa hyötyä: kuville kannattaa usein löytää pienin yhteinen nimittäjä, jotta avainsanalistat eivät pääsisi venymään liian pitkiksi. Parhaiten luokittelu toimii esimerkiksi yleisten aihepiirien kuvaamisessa asiasanojen avulla.

Avainsanojen lisäksi on olemassa muitakin tapoja merkitä kuvia. Picasa ja Photoshop Album tarjoavat molemmat erityisen tähdellä merkittävän suosikit-kategorian tärkeimpiä kuvia varten. Markkinoilla olevissa albumiohjelmissa saattaa lisäksi olla muita luokittelun apuvälineitä.

Picasan yhteydessä toimii hyvin myös sellainen käytäntö, jossa esimerkiksi erityistapahtumien kansiot on nimetty erikseen, sillä ohjelma kykenee hakemaan sisäisestä tietokannasta kansiot hakutoiminnon avulla todella nopeasti. Hyvä tapa nimetä kansioita on merkitä alkuun päivämäärä ja sen perään kansion sisältöä lyhyesti kuvaava nimi. Kun kansion on kerran tuonut Picasan ulottuville, kannattaa nimeämiseen ja kansioiden organisointiin liittyvät muutokset tehdä ohjelmasta käsin. Picasan myötä voi siis huoletta unohtaa Windows-resurssienhallinnan käyttämisen ainakin kuvien suhteen.

Kuvien selailu

Sekä Photoshop Album että Picasa 2 näyttävät kuvat aikajanalla, jota voi selailla edes takaisin. Kun albumiohjelman tietokantaan on luonut hyvän avainsanalistan, voi hakuja rakentaa avainsanojen perusteella. Valitsemalla aktiiviseksi halutun kokoelman tai avainsanan, on mahdollista nopeasti valita mitä kuvia ohjelma näyttää. Photoshop Albumissa avainsanahakuun (tag) voi määritellä useita rajaavia avainsanoja, mutta kokoelmia voi valita näytettäväksi ainoastaan yhden kerrallaan.

Eri ohjelmien logiikka eroaa tässä kohtaa hieman toisistaan, sillä esimerkiksi Picasassa voi tehdä erityisen sanahaun, joka näyttää kansiolistalla sekä ehdot täyttävät avainsanat että kansiot eri kokoelmien sisällä, joista voi sitten selata haluamiaan kuvia. Tämä antaa huomattavasti enemmän pelivaraa, sillä organisointi ja kuvien etsiminen eivät jää pelkästään avainsanojen (labels/tags) ja kokoelmien (collections) käyttämisen varaan.

Albumiohjelmissa voidaan kuva avata lähempää tarkastelua ja muokkausta varten kaksoisnäpäyttämällä yksittäistä kuvaa yleisnäkymässä. Muokkauksen suhteen ohjelmat tarjoavat melko eri määrän mahdollisuuksia, mutta Photoshop Albumia lukuun ottamatta kuvan voi aina lähettää ulkoiseen sovellukseen muokattavaksi. Photoshop Album tarjoaa tässä kohdassa kaupallisen tiedotteen Photoshop Elementsistä.

Varmuuskopiointi

Digiaikaan kuuluu, että koskaan ei voi tietää milloin kiintolevy päättää pyörähtää viimeisen kerran. Tärkeimpien tietojen varmuuskopiointi kannattaa siis aina. Hyvään työnkulkuun kuuluukin, että kuvista otetaan varmuuskopioita useassa vaiheessa alkaen ensimmäisestä siirtokerrasta muistikortilta tietokoneelle. Mikäli kuvaa RAW-muodossa tai käsittelee kuvia paljon, kannattaa varmuuskopioida myös optimoidut ja muokatut kuvat.

Albumiohjelmat tarjoavat yleensä erityisen käyttöliittymän kuvien varmuuskopiointiin cd- tai dvd-levyille sekä muille medioille. Käytettävän ohjelman tarjoamaa varmuuskopiointimahdollisuutta kannattaa hyödyntää, sillä albumiohjelmat pitävät yleensä rekisteriä siitä, mitkä niiden tietokannassa olevista kuvista on varmuuskopioitu. Tällä tavalla käyttäjä tietää mistä kuvista löytyy varmuuskopio. Ja kun kaikki kuvat on varmistettu, ei tule itku jos kiintolevy yllättäen hiljenee.

Kuvat

[Kuva 1: Picasa 2:n Folder Manager]

Ennen kuin kuvaselainta voi käyttää kuvamassojen organisointiin, täytyy ohjelman tietokantaan hakea tieto halutuista kuvista. Valitsemalla Picasa 2:ssa Tools > Folder Manager on mahdollista valita, minkä hakemistopolkujen varrelta ohjelma haistelee muutoksia. Toiminto pyörii taustalla silloin kun Picasa on käynnissä, eikä se nykyaikaisessa tietokoneessa estä muiden ohjelmien käyttämistä. Kun Picasassa on ajantasainen tieto kuvista, voi hakuja tehdä silmänräpäyksessä.

[Kuva 2: Photoshop Album Get Photos -dialogi]

Photoshop Albumissa kuvat ohjelmaan tuodaan valitsemalla File > Get Photos ja määrittämällä haluttu lähde. Operaatiossa kestää jonkin aikaa, joten maltti on valttia.

[Kuva 3: Picasa Yleiskuva]

Googlen Picasa 2 näyttää kuvat kronologisessa jonossa, jonka selailu on nopeaa. Sekä vasemmalla näkyvää kansiolistaa (1) että pikkukuvanäkymää (2) voi selata edes takaisin vierityspalkeista. Kansiolistan avulla pääsee halutessaan pikkukuvanäkymää nopeammin kuvamassan alusta loppuun. Klikkaamalla yksittäisen kansion nimeä, tulee kyseisen kansion sisältö näkyviin ikkunan oikeaan pikkukuvanäkymään.

Kansiolistassa näkyvät avainsanat (labels), levyllä olevat kansiot joiden sisältö on Picasan tietokannassa (Folders on Disk), loput kokoelmat (collections) ja näihin organisoidut kuvamassat. Kansiot voivat näkyä kerrallaan ainoastaan yhdessä kokoelmassa, mutta yksittäiset kuvat voi merkitä useilla avainsanoilla.

Kuvatarjotin (3) näyttää kullakin hetkellä valitut kuvat, sen vieressä olevien painikkeiden avulla voidaan tarjottimen valintoihin vaikuttaa. Tarjottimelle voidaan Hold-painikkeen avulla kerätä kuvia esimerkiksi useista kansioista operoinnin kohteeksi. Clear-painike tyhjentää tarjottimen sisällön, Label-painikkeella tarjottimen kuvat voi merkitä halutuilla avainsanoilla. Muiden ikkunan alaosan painikkeiden (4) avulla voidaan kuvia merkitä tähdellä suosikeiksi, kääntää, tulostaa sekä lähettää muihin sovelluksiin (sähköpostiin, blogiin, kuvapalveluun ja kansioon kiintolevyllä). Kuvista voi myös luoda näpsäkän kollaasin (collage) vaikkapa työpöydän taustakuvaksi.

[Kuva 4: Picasa Folder list Right Click]

Kansiolistalta voi hiiren oikealla napilla aukeavan valikon avulla muuttaa kansioiden nimeä, kuvausta ja päivämäärää (Edit Folder Description) sekä siirtää kansioita eri kokoelmien välillä (Move to Collection). Kansioita voi myös piilottaa salasanan taakse (Hide Folder), jolloin ne siirtyvät Hidden Folders –kokoelmaan, joka aukeaa ainoastaan käyttäjän määrittelemän salasanan avulla. Locate on Disk avaa valitun kansion Windowsin resurssienhallinnassa, Remove from Picasa poistaa sen ohjelman seurannasta. Edellä mainitut toiminnot löytyvät myös pikkukuvanäkymän kansiokohtaisesta Actions-painikkeesta.

[Kuva 5: Picasa ThumbnailView Right Click]

Pikkukuvanäkymässä voi oikean hiirennapin valikolla avata yksittäisiä kuvia muokkaamista ja katselua varten (View and Edit), lisätä kuviin avainsanoja (Add Label) sekä siirtää kuvia uuteen kansioon (Move to New Folder, Split Folder Here). Split Folder Here –toiminto on erityisen kätevä, sillä sen avulla kansion voi jakaa valitun kuvan kohdalta kahtia. Komennon avulla voi siirtää halutut kuvat dialogissa määriteltävään uuteen kansioon, jonka Picasa luo kiintolevylle alkuperäisen kansion ”viereen”. Lisäksi valikon kautta voi avata kuvia ulkoisilla ohjelmilla (Open File, Open With), avata Windowsin resurssienhallinta valitun kuvan kohdalta (Locate on Disk) sekä katsella kuvien ominaisuuksia (Properties).

[Kuva 6: Photoshop Album Yleiskuva]

Photoshop Album näyttää kuvat kronologisessa järjestyksessä vähän samaan tapaan kuin Picasassa, mutta sujuvuudeltaan selailukokemus jää kauaksi Picasasta. Jähmeyden Picasaan verrattuna huomaa välittömästi, eikä Photoshop Albumia haluaisi käyttää yhtään pidempään kuin on pakko, varsinkaan kun sieltä ei löydy sitä Raw-tukea.

[Kuva 7: PSAlbum Tags]

[Kuva 8: PSAlbum Collections]

Jotta luokitteluja voisi käyttää Photoshop Albumissa, täytyy näkymäksi valita Organize (View > Organize View). Avainsanojen (tags) avulla voi luokitella kuvia jopa hierarkisesti (Kuva 8), Kokoelmat (collections) tarjoavat hieman suoraviivaisemman tavan luokitteluun (Kuva 9). Erona Picasan kokoelmiin on, että Picasassa kokoelmat koskevat kokonaisia kansioita, Photoshop Albumissa yksittäisiä kuvia. Avainsanojen ja kokoelmien lisäksi Photoshop Albumissa voi hakea kuvia myös tiedostonimien perusteella.

[Kuva 9: PicasaHaku]

Hakusanakenttä löytyy Picasasta sovellusikkunan oikeasta ylänurkasta. Hakumoottori on tehokas: esimerkiksi hakusana ”kaupungilla” tuotti 539 kuvaa, 8 albumissa (kansiossa tai avainsanaryhmässä) 0,008 sekunnissa. (Picasa ilmoittaa ystävällisesti hakuajan) Hakuhetkellä tietokoneella oli kymmeniä tuhansia kuvia, suurin osa vieläpä RAW-formaatissa. Kun hakuruutuun kirjoittaa haluamansa hakusanan, Picasa hakee vastaavuuksia heti kun hakusanan kirjoittamisen aloittaa. Tässä tapauksessa ”ka” tuotti 1326 kuvaa, mutta jo ”kau” lopullisen kuvamäärän, jossa oli mukana halutut kuvat. Haun perusteella näytetään kaikki vastaavuudet välittömästi sekä kansiolistalla että pikkukuvanäkymässä.

Hakuun voi myös syöttää useita termejä, jolloin Picasa hakee vain kaikki kirjaimet/sanat yhdistävät kuvat. Picasan hakumoottori kohdistaa haun tiedostonimiin, kuvakohtaisiin kommentteihin, avainsanoihin, hakemisto- ja kokoelmanimiin, väriin, päivämääriin sekä kuvissa olevaan exif-tietoon kameravalmistajasta sekä kuvausasetuksista. Kuvan värin perusteella tehty haku tuntui testattaessa toimivan parhaiten paljon sinisiä sävyjä sisältävien kuvien suhteen.

[Kuva 10: PicasaBackup]

Picasassa varmuuskopiointi käynnistetään valitsemalla Tools > Backup Pictures. Ohjelma käsittelee kuvia erityisten muokattavien varmistussettien (Backup Set) avulla pitäen tällä tavalla kirjaa jo varmistetuista tiedostoista ja näyttää varmistettavia kansioita valittaessa ainoastaan kyseisestä setistä puuttuvat. Varmistettavaksi voidaan valita avainsanaryhmiä tai kansioita, mutta ei yksittäisiä kuvia. Picasa näyttää valittujen kansioiden perusteella tiedostojen määrän, tilantarpeen sekä arvion tarvittavasta varmistusmedioiden määrästä.

Uusia settejä luomalla voi samat kuvat halutessaan varmistaa useampaan kertaan ja vaikkapa erityyppisille medioille, sillä Picasa tukee myös verkkolevyjä ja ulkoisia kiintolevyjä. Varmistusmedian tyyppi valitaan siinä vaiheessa kun uusi setti luodaan. Picasan varmuuskopiointi on käyttöliittymältään yksinkertainen, mutta toimiva.

Tätä sivustoa on viimeksi päivitetty 07. marraskuuta 2007